Truebeam STx 2017-10-04T15:02:41+00:00

TrueBeam (1)

Truebeam Stx уређај је сачињен од осетљивог система који поставља пацијенте у позицију за лечење, праћење дисања и контролу. Захваљујући овом додатном систему који се зове Novalis- ExacTrac омогућена је шестодимензионална корекција позиције. Са Truebeam уређајем је могућа радиотерапија са јачим снимањем и применом зрака на циљно место са мањим границама. На тај начин се спреча да здраво ткиво буде изложено радијацији.

Као што уређај може да врши било коју врсту једноставног зрачења тако овај исти уређај има и конформалну технологију којом се зрачење обликује према структури тумора. IMRT (intensity adjusted radiotherapy) и IGRT (image guided radiotherapy) су технологије као и RapidArc (јачина третмана променљива у односу на величину чиме је скраћен период лечења пацијента) и радиохируршки методи са најосетљивијим снимањем и апликационим могућностима.

Радиохируршка техника (SRS) која се фокусира на мету тродимензионално уз високу дозу радијације је у могућности да постигне исте резултате који се постижу вађењем циљаног дела операцијом. Све ово могуће је урадити и уз помоћ TrueBeam STx.

Овај уређај пружа и SBRT технику, код које се на сигуран начин третирају мале масе у било којем делу тела уз минимални број сеанси (3-5).

Здраво ткиво је очувано, а период лечења је 4-8 пута краћи.

  • TRUEBEAM-STxПомоћу IGRT (image guided radiotherapy) система тачно прилагођавање циљане позиције може бити урађено са вишом осетљивошћу у краћем периоду.
  • Додатно зрачење снимањем је за 25% мање уз коришћење овог система.
  • Механичка тачност која иде до испод једног милиметра је од виталног значаја за тачно фокусирање зрака на циљано место.

Које су предности?

Као уређај највише технологије у третирању рака TrueBeam STx пружа пацијенту важне предности.

  • Чини могућим третирање рака високом дозом за веома кратко време. Период радиотерапије је могућношћу давања велике дозе скраћен на веома кратки период. Прецизност третмана и комфор пацијента су повећани.
  • Квалитет снимака је висок. Радиолози су у могућности да на бољи начин виде мале детаље.
  • Уз помоћ IGRT (image guided radiotherapy) система тачно прилагођавање циљане позиције може бити урађено са вишом осетљивошћу у краћем периоду.
  • Додатно зрачење снимањем је за 25% мањи уз коришћење овог система.
  • Механичка тачност која иде до испод једног милиметра је од виталног значаја за тачно фокусирање зрака на циљано место. То је оно што омогућује да третман буде извршен према плану.
  • Способност механичког система да се помера брже од осталих уређаја скраћује период за 4 до 8 пута.