Дијагноза

Дијагноза 2017-10-04T15:02:42+00:00

Рано откривање рака дојке

Најважнија ствар у смањењу смртних случајева оболелих од рака дојке је активна улога жена у раној дијагностици рака дојке. Постоје три методе у раног откривања:
1.
Самоиспитивање и самосталан преглед самих жена  
2.
Мамографија – скенирањеуз помоћ мамографа
3. Клинички преглед дојки од стране лекар
а

Снимање
Најранији
начин за утврђивање постојања рака дојке: МАМОГРАФИЈА
Мамографија
представљадобијање слике помоћу рентген апарата нижедозезрачењаи она је најосновнији начин снимањагруди. Мамографија у ствари представљарентген апарат који снима и даје јасну сликудојке.Циљ  мамографског снимања јестеутврђивањепостојања рака дојке у раној фази, јер што се пре рак дојке утврди, његова терапија може бити успешнија. Мамографијаје најстарији метод откривања рака дојке и најраспрострањенија метода дијагностике. Данас постојеразличите технике мамографије, укључујући стандардну  и дигиталну.

Дигитална мамографија
Дигитална мамографија је метода
која постајесве важанијаивеома неопходна метода за брзо снимање и рано откривање  рака дојке. Основна разлика од класичне мамографије јесте та да сеслика добија у области дигиталних медија. Оваквоснимањеје специјално намењено за мамографијудојкеи радиологе који уз помоћ овог апарата врше дијагностику, и користе екранекоји могу да обраде слике и могу да врше и снимање скенираног материјалаако је то пожељно.

Тродимензионално снимање високетехнологије : ТОМОСИНТЕЗА
Томосинт
езакоја се може дефинисати и каотродимензионалнамамографијаје један од најсавременијихи најважнијихметода за дијагностиковање рака дојке из области дигиталне технологије. Заправо томосинтеза је такође уређај дигиталне мамографије.Уређај и самоснимањеја слично  мамографији.

Ултрасонографија
Ултрасонографија (УС) је метода снимања
која обезбеђује добијањеслике уз помоћзвучних таласа.

Четвородимензионална ултрасонографија
АБВС (Аутоматск
иВолуметријскиСкенер Груди) је најновији технолошки уређај за ултразвук дојке који се такође зове и аутоматскиултразвук дојке, волумеријски ултразвук дојкеичетвородимензионалнаултрасонографија.

Магнетна резонанца (МР)
Магнетна резонанца
(МР)се може једноставно описати као техникаснимања радиофреквентнимталасимау окружењујаког магнетног поља. МР техником се добијају веома прецизни резултати, веома је сигуран пошто не захтева радијацију, посебно за потребе  снимањамеког ткива.

Методе биопсије

  • Биопсија иглом

Када се добију сумњиви налази у дојци, обавља сеБиопсија Иглом коју је неопходно обавити како би се добила прецизна дијагноза пре обављања самеоперације. Биопсија Иглом се врши само уз помоћ метода за снимање уоквиру клинике за радиологију. Време обраде зависи од различитих метода и трајеоко 20-40 минута.
После
ове процедуреналазипоказују  да ли је  испитано ткивобенигно, сумњиво(атипично) или малигно.

Биопсија иглом – разне методе
Фин
абиопсија иглом (ФНАБ)
Ова метод
асе обично врши помоћу ултрасонографије. Требало би пре ове интервенције озвадити цисте из дојкекако би се извршила биопсијапазушних лимфних чворова. Такође, на овај начин, биопсија се може  извршити на  веома малимчворићима или онима који су локализованидубоко у дојци.

Тру-кат“ (Tru-cut)биопсија

Овај процес се обавља уз помоћ дебље (3-4 мм) игле и пиштољем за биопсију.

  • Биопсија вакумом

Шта је то биопсија вакумом?
Вакум Биопсија је најнапредниј
а од свих  методабиопсије иглом. Овај метод се обично користи за дијагнозу налаза који се могу видети само уз помоћмамографије.

  •  Биопсија под вођством МР

Шта је то Биопсија под вођством МР?
Испитивање и снимање дојки уз помоћМР се често користи на женама са већ утврђенимраком дојкекако би се открило дали постоји још неки заражен деона дојци пре операције и како би се извршило скенирањена високо ризичнимженама.

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]