Пет скенер (Pet CT)

//Пет скенер (Pet CT)
Пет скенер (Pet CT) 2017-10-04T15:02:42+00:00

Cyberknife-technology

Пет скенер је један од најефикаснијих уређаја за снимање, који је на располагању савременој медицини. Посебно је ефикасан у дијагностици тумора у онкологији, одређивању степена њихове проширености, планирању радиотерапије, давању процена и одговора када је реч о здравственом стању пацијента. У појединим ситуацијама, када је реч о туморима, овај уређај може да покаже да ли је маса бенигна или малигна. ПЕТ скенер је резултат комбинације ПЕТ-а (позитрона емисиона томографија) која приказује метаболичку функцију органа и ткива у људском телу, и ЦТ-а (компјутеризована томографија), koји нам пружа прецизне информације o анатомији ткива и органа, па на тај начин добијамо јединствени приказ читавог тела. Ова врста скенера оперативна је и у дијагностици других болести, попут,  епилепсије, неуролошких обољења, укључујући Алцхајмерову болест. Такође, може и да помогне у утврђивању здравог ткива у срцу након инфаркта.