Flash CT

Flash CT 2017-10-04T15:02:42+00:00

Cyberknife-technology

Flash CT је уређај за најбржу томографију на свету која емитује најмању дозу зрачења. Он омогућава скенирања срца и плућа посебно, као и снимање свих осталих делова тела. Како овај уређај користи ниске дозе зрачења и скенира брзо, врло је оперативан, посебно у случајевима провере срца. Flash CT омогућава томографију целог тела за само четири секунде, срчане ангиографије за 0,25 секунди и скенирање плућа за 0,6 секунди, а да притом пацијент на мора да задржава дах. Flash CT је посебно користан за снимање пацијената који се плаше, педијатријских и гојазних пацијената због слободе кретања током скенирања и брзине којом се оно обавља.