Уједињена међународна комисија (JCI)

//Уједињена међународна комисија (JCI)
Уједињена међународна комисија (JCI) 2017-10-04T15:02:44+00:00

jci

Уједињена међународна комисија Joint Commission International (JCI) Accreditation” је међународно прихваћени модел евалуације који је добио највећа признања. Извршава независне процене ревизије како би утврдио да ли здравствене организације испуњавају стандардне захтеве који су уведени да би се повећао квалитет њиховог рада. До сада је акредитовано више од 800 здравствених установа у 68 земаља. “ЈCI“ стандарди обрађују теме као што су сигурност пацијената, приступ бризи и континуитет неге, права пацијената и њихових рођака, евалуација и брига о пацијентима, анестезија и хируршка нега, употреба лекова, обука пацијената и њихових рођака по стандардима усмереним на пацијенте. Ова здравствена институција се бави и побољшањем квалитета и сигурности пацијената, превенцијом и контролом инфекција, управљањем, руковођењем и усмеравањем, управљањем објектима и сигурношћу, квалификацијом и обуком запослених и управљањем информацијама у складу са стандардима управљања. АCIBADEM Adana болница, једна од болница АCIBADEM здравствене групе, добила је 25. септембра 2010. године акредитацију Уједињенe међународнe комисијe (JCI) док је болница АCIBADEM Maslak акредитована 2. децембра 2010. године.