Urologija

//Urologija
Urologija 2017-10-03T18:54:12+00:00

urology-man-woman

U svojim bolnicama u okviru odeljenja urologije, Acıbadem grupacija obezbeđuje kvalitetne urološke preglede, dijagnostiku i usluge lečenja za odrasle i pedijatrijske pacijente.

Pored rutinskih operacija kao što su operacije prostate i mokraćne bešike, TUR operacije, invazivne i neinvazivne operacije kamena, ureteroskopija, perkutna nepfrolitotomija i litotripsija kamena (ESVL), ovo odeljenje je vodeći centar u urologiji sa intenzivnim medicinskim uslugama, poput, operacija raka, pedijatrijske urologije, i rešavanja urološke i muške seksualne disfunkcije.

urology-man

Savremene medicinske terapije i operacije koriste se u lečenju poremećaja izazvanih urinarnim bolestima i bolestima prostate (BPH) (TUR, laser Greenlight Laser PVP, laser Greenlight Laser HPS, Termoterapija). Osim toga, sveobuhvatne studije se sprovode u oblastima koje se tiču zdravlje prostate, kao što su rak prostate i lečenje raznih infekcija prostate. Odeljenje često obavlja i radikalnu prostatektomiju tokom koje se štite okolni nervi (za lečenje raka prostate) i radikalnu cistektomiju (za lečenje raka mokraćne bešike). Pored toga, obavljaju se i druge vrste  uroloških onkoloških operacija kao što su rak bubrega ili testisa.

U bolnicama Acıbadem Grupacije, pored hirurškog lečenja endoskopske (zatvorene) operacije u kojima se primenjuju visoke tehnologije i koriste se pri lečenju oboljenja kamenja u urinarnom traktu, moguće je i ambulantno lečenje kamena bez upotrebe anestezije tehnikom litotripsije (ESVL). Odeljenje urologije je jedno od vodećih centara u smislu iskustva u lečenju endouroloških oboljenja kamena  (ureteroskopija, perkutana nephrolitomija – PCNL).

urology-woman

Urološka urodinamična jedinica nudi detaljan dijagnostički pregled kod problema vezanih za inkontinenciju i otežano mokrenje koji se mogu javiti u bilo kom životnom dobu i kod muškaraca i kod žena. U njoj se primenjuje savremen pristup koji koristi najnovije metode u dijagnostici i praćenju bilo kakvog problema inkontinencije kod odraslih i kod dece.

Lečenje problema erekcije i ejakulacije kod muškaraca, koji spadaju u probleme erektilne disfunkcije i muškog infertiliteta se planira i izvodi u saradnji sa drugim medicinskim specijalnostima koristeći sve neophodne metode pregleda, dijagnostike i najnovije metode samog lečenja.

Dečja urologija se bavi dijagnostikovanjem i lečenjem bolesti (urođenih ili stečenih) urinarnog i genitalnog sistema koje se mogu videti u prenatalnom periodu, kod novorođenčeta ili u nekim od narednih faza. Primeri ovih bolesti obuhvataju hidrocele ili vodene ciste, nespuštene testise, obrezivanje, sve hitne intervencije za lečenje testisa i bešike (akutni skrotum i izvrtanje testisa). Hipospadija (kongenitalno stanje u kojem se otvor penisa, umesto da bude na vrhu, nalazi na donjoj strani) je jedna od oblasti od posebnog interesa za ovo odeljenje. Pored primarne korekcije hipospadije, vrši se i ponovljeno hirurško lečenje kod slučajeva koji nisu uspešno prethodno izlečeni.