Radioterapija u jednoj dozi (LIAK)

///Radioterapija u jednoj dozi (LIAK)
Radioterapija u jednoj dozi (LIAK) 2017-10-03T18:54:13+00:00

liac

Tradicionalni tretman radioterapije

U slučajevima raka dojke, radioterapija se sprovodi u specijalno zaštićenim prostorijama u okviru odeljenja Onkologije gde se vrše zračenja pomoću aparata za proizvodnju fotona i elektrona koji se nazivaju  „linearni akcelerator“.  U skoro svim slučajevima koji su sa dijagnozom raka dojke i koji su tretirani  „zaštitnom operacijom“  (to su operacije u kojima je uklonjen samo deo dojke sa tumorom, a ostatak dojke je ostao netaknut), neophodnan je tretman radioterapijom nakon operacije.

Najpoželjnije je da radioterapija počne najmanje tri nedelje nakon završene hemoterapije u slučajevima koji to zahtevaju ili tri nedelje nakon operacije u slučajevima koji ne zahtevaju dodatni sistemski tretman, ili u onima gde se primenjuje samo hormonska terapija. Kod pacijenata koji će biti podvrgnuti radioterapiji za grudi, prvo se vrši tomografija preseka sa dvomilimetarskim koracima koji se preduzimaju pomoću računara za planiranje intervencije. Kasnije se prave detaljni planovi kako bi se primenila potrebnu doza na područjima u dojci koji su pod rizikom, a koji će biti tretiran radioterapijom štiteći zdrave organe (srce, glavne arterije srca, pluća, drugu dojku, itd. Jednom kada je plan odobren, pacijent ide na zračenje pet do sedam nedelja u zavisnosti od stanja bolesti.

Aplikacije jedne doze koristeći opremu LIAC

Aplikacije jedne doze koristeći opremu LIAC ponovo koristi linearni akcelerator kao i tradicionalna radioterapija. Ovaj metod se primenjuje u operacionoj sali pomoću bezbedne i prenosive opreme koja radi po principu linearne i ubrzane metode, proizvodeći samo energiju elektrona, ne zahtevatajući previše zaštite od strane osoblja poput upotrebe tradicionalnih linearnih akceleratora. Pored hirurškog tima koji obavlja operaciju, onkolog specijalista zračenja i medicinski fizičar su, takođe, prisutni u operacionoj sali. Na ovaj način, radioterapija je završena u isto vreme kad i ostale operacije. Značajna prednost za pacijenta je ta što  nema potrebe da se čeka da se rane zaleče do sledeće operacije, niti da se tokom radioterapije posećuje bolnica za svaki dan lečenja. Na ovaj način, ukupno trajanje tretmana je takođe smanjeno.

Tokom operacije, kada je tumor dojke uklonjen, specijalni aplikator u okviru opreme se smešta u oblast u kojoj se nalazi tumor. Nakon neophodnih proračuna, visoko doza zračenja usmerava se samo u ovu oblast, potpuno štiteći zdravo tkivo. Odluku o tome da li je pacijent pogodan da primi ovaj tretman ili ne, mora biti kolektivno doneta od strane onkologa za zračenja, hirurga i patologa koji se direktno bave pacijentom. Starost pacijenta, veličina tumora i druga patološka svojstva tumora igraju važnu ulogu u toj odluci.

Podsticaj zračenja (Radiation Boost)

Pacijenti mlađi od 50-60 godina se ne smatraju idealnim kandidatima za terapiju aplikacije jednom dozom. Kod ovih pacijenata, neophodno je primeniti zračenje u oblastima zahvaćenim tumorom, a zatim zračenje treba proširiti na celu dojku primenom tradicionalnih metoda. Kada je završen tretman u predelu cele dojke, u roku od 25 do 28 radnih dana, umesto cele dojke, samo oblast gde je uklonjen tumor se leči zračenjem, koje traje oko pet do osam radnih dana u zavisnosti od samog pacijenta i okolnosti. Primena zračenja u oblasti sa tumorom se zove podsticaj zračenja. Zahvaljujući tehnologiji LIAC, podsticaj zračenja visokim brzinama se isporučuje kao jedna doza tokom operacije, nakon čega cela dojka je podvrgnuta zračenju i ukupno vreme trajanja tretmana se smanjuje.

Kompleks zračenja bradavica

Hirurški tretman sa zaštitom grudi nije pogoddan za neke pacijente. Kod pacijenata gde je treba ukloniti celu dojku, bradavice i njihova okolina ostaju netaknute zarad boljih estetskih rezultata. To se zove mastektomija sa zaštitom bradavica. Jedna doza zračenja nanosi se LIAC opremom na bradavice i tkiva pravo ispod bradavica, kako bi se smanjio rizik od ponavljanja.