GAMA NOŽ 2017-10-03T18:54:13+00:00

Thika-Gamma

Šta je to Gama nož?

Koristi se za lečenje tumora mozga i ne zahteva izvođenje klasične operacije. Gama nož je testirana i naučno dokazana radiohirurška tehnika. Gama nož omogućava brz tretman bez krvi na tumorima mozga manjim od 3,5 mm u prečniku bez potrebe za preciznim i rizičnim  hirurškim  operacijama. Gama nož tretman ne zahteva opštu anesteziju, završava se u roku od nekoliko sati, a pacijenti mogu da se vrate kući istog dana

Na početku tretmana pacijent se oprema stereotaktičkim ramom oko glave i tada se primenjuje radiohirurgija Gama nožem koji usmerava zračenja samo na jedno mesto u mozgu, precizno određeno pomoću kompjutera. Ovo mesto se izlaže zračenju gama zracima pomoću 201 kobaltnog izvora. Zraci niske energije iz svakog izvora prilikom zračenja ne oštećuju zdravo tkivo ostatka mozga.

Gama nož ima mnoge prednosti. Koristi se kod pacijenata sa Artetiovenoznim malformacijama  (AVM) i kod pacijenata sa tumorima mozga i funkcijalnim poremećajima. Međutim, da bi se koristio kod lečenja tumora mozga, tumor mora biti manji od 3,5 mm u prečniku. Gama nož isključuje rizične hirurške operacije i intervencija se obavlja bez krvi što znači da nema klasičnih rezova niti ima potrebe za sečenjem ili otvaranjem lobanje. Gama Nož tretman ne zahteva opštu anesteziju, i završava se u roku od nekoliko sati, a pacijenti mogu da se vrate kući i normalnim svakodnevnim aktivnostima samo jeadn dan posle tretmana.

Ko je pogodan za tretman Gama nožem?

Gama nož može da se koristi za tretiranje sledećih bolesti: vaskularni poremećaji, benigni tumori, maligni tumori, bolest kretanja, funkcionalni poremećaji, kao i za tumore mozga koji se nalaze na teško pristupačnim mestima.

Faze tretmana Gama nožem:

Stereotaktički ram:

Na početku tretmana pacijent se oprema Leksell stereotaktičkim ramom oko glave (to je specijalno dizajniran ram koji se stavlja na glavu). Ova procedura se vrši uz lokalnu anesteziju. Pacijenti mlađi od 10 godina moraju da podlegnu opštoj anesteziji.

Neuroradiološko snimanje:

Kada je pacijentu postavljen ram prelazi se na snimanje. Metoda snimanja se bira tako da najbolje odgovara patologiji bolesti pacijenta. U poslednje vreme magnetna rezonanca se uglavnom najviše koristi kod većine pacijenata. Aniografija kod pacijenata sa arteriovenoznim malformacijama se vrši sa stereotaktičkim ramom. Za one pacijente koji imaju tumor u okviru lobanje i kod onih kod kojih ne može da se uradi magnetna rezonanca, tomografija uz pomoć kompjutera se koristi u ovoj fazi planiranja tretmana.

Planiranje tačne doze:

Specijalan program za kompjutersko planiranje se koristi da bi se precizno izračunalna granica osetljivosti tkiva koje se tretira i tačna doza zračenja koja će se koristiti u tretmanu. Primena blokade kod tumora koji se graniče sa osetljivim strukturama, sprečava izlaganje zdravog tkiva zračenju. Poboljšanje kompjuterskih programa koji asistiraju pri planiranju tretmana donosi značajne prednosti. Pacijent može da provede vreme tokom ovih postupaka pričajući ili gledajući televiziju u svom krevetu.

Primena zračenja:

Pošto je određen plan tretmana na kompjuteru, počinje se sa tretmanom u prostoriji specijalno namenjenoj za to. Ovaj postupak traje od 30 minuta do maksimalno dva časa u zavisnosti od veličine tumora i doze zračenja koja je određena pažljivim proračunima.

POREMEĆAJI KOJI SE TRETIRAJU TEHNOLOGIJOM GAMA NOŽA

Vaskularni poremećaji:

 • Arteriovenozne malformacije (AVM).
 • Kavernom.
 • Aneurizma Galenove vene.

Benigni tumori:

 • Vestibularni švanomi (neurom akustičnog poremećaja).
 • Hemangiomblastom.
 • Meningiom.
 • Tumor hipofize.
 • Trigeminalni švanomi.
 • Tumor pinealne žlezde.
 • Kraniofarengioma.

Maligni tumori:

 • Metastaze.
 • Okularni melanom.
 • Astrocitom.
 • Glioblastom.
 • Retki maligni tumor kordoma (Chordoma).
 • Hemangiopericitom.
 • Tumor Glomusa.
 • Karcinom nazofarinksa.

Poremećaji kretanja:

 • Parkinsonova bolest.
 • Podrhtavanje.
 • Multipla skleroza.

Funkcionalni poremećaji:

 • Trigeminalna nauralgija.
 • Epilepsija.
 • Hronični bolovi.
 • Tumori mozga koji se nalaze na teško pristupačnim mestima ili tumori koji se nalaze duboko u mozgu.
 • Za pacijente koji iz rezličitih razloga ne bi podneli  klasičnu operaciju (zbog starosne dobi, medicinsko stanje pacijenta, opšteg stanja pacijenta…).
 • Za pacijente koji odbijaju klasičnu operaciju.