CyberKnife 2017-10-03T18:54:13+00:00

Thika-Cyber

Nova nada za pacijente sa tumorima koji se ne mogu tretirati konvencionalnom radioterapijom, koji zahtevaju kompleksne operacije ili se ne mogu podvrgnuti klasičnoj operaciji.

Šta je CyberKnife?

CyberKnife je poznat kao prvi i jedini svetski poznat robotski radio hirurški sistem koji se koristi za lečenje svih vrsta raka po celom telu. On je veoma osetljiv i precizan, na milimetrskom nivou. Sa ovim sistemom, kancerozne regije u mozgu ili u telu mogu se tretirati visokim dozama zračenja, a zdravo tkivo je maksimalno zaštićeno od njegovih neželjenih efekata.

Tretman se vrši pomoću uređaja koji je u stvari kompjuterski kontrolisan robot. Robot se okreće oko pacijenta i vrši tretman primenom zračenja iz stotine različitih uglova. CyberKnife se, takođe, sastoji od podsistema napredne visoke tehnologije. CyberKnife je u stanju da odredi mesto tumora pomoću njegovog sistema za snimanje koji je zapravo vrlo precizan kompjuterski kontrolisan robotski sistem za pozicioniranje pacijenta. Svi ovi sistemi omogućavaju lečenje tumora visokom preciznošću. Ovakav robotski sistem je u stanju da tretira kancerozne oblasti u mozgu ili u telu, posebno one koji su teško dostupni pomoću zračenja u isto vreme štiteći zdravo tkivo.

Za lečenje kojih vrsta karcinoma se koristi CyberKnife?

 • Tumor mozga,
 • Rak pluća,
 • Rak jetre,
 • Različite vrste tumora koji se vraćaju (recidivi) ili regioni koji su već tretirani i zračeni.

Koje su prednosti CyberKnife-a?

CyberKnife postiže veoma precizno lečenje. Ovo je SRS/SRT metoda koja se smatra idealnom za lezije koje nisu u funkciji, koje su veoma male i teško dostupne.

 • CyberKnife je alternativna metoda klasičnoj operaciji. Ne zahteva hiruršku intervenciju.
 • Obezbeđuje pacijentima alternativu za lečenje tumora koji zahtevaju komplikovanu operaciju.
 • U potpunosti smanjuje oštećenje zdravog tkiva oko tumora dok obavlja lečenje visokom preciznošću sa tačnošću od jednog milimetra.
 • Tretman se može završiti za samo 1-5 ponavljanja.
 • Lečenje se obavlja u realnom vremenu – direktno se prate pokreti tumora i pacijenta uz pomoć navigacionog sistema i tehnologijom kompjuterizovanog robota. Dakle, robot detektuje spontane promene koje se dešavaju u toku terapija kako bi ih identifikovao i ispravio.
 • CyberKnife vrši precizno fiksiranje i primenjuje zračenje u skladu sa disanjem pacijenata i pokretima tumora.
 • Može tretirati više tumora istovremeno.
 • Bezbolan tretman. Anestezija nije potrebna za terapiju pošto pacijenti ne osećaju ništa tokom tretmana.
 • Tokom tretmana se koriste plastične maske rastvorljive u vodi i specijalni kreveti umesto metoda kojima se imobiliše glava ili telo pacijenta.
 • Ne zahteva hospitalizaciju. Pacijenti se mogu vratiti normalnim životnim aktivnostima odmah posle terapije.
 • Planiranje lečenja se vrši interdisciplinarnim timskim radom.

Dobre vesti

Pored tumora mozga, CyberKnife se koristi i u lečenju benignih i malignih tumora u svim delovima tela. U zavisnosti od stanja pacijenta primenjuje se 1-5 tretmana. Ako je dovoljno izvršiti jednu terapiju, tretman nazivamo stereotaktička radiohirurgija (terapija zračenje sa visokim dozama), a terapija sa više od jednog tretmana se naziva stereotaktička radioterapija. Razlog zbog čega se koristi termin „radiohirurgija“ jeste zato što ova metoda zamenjuje veliki broj operacija, tako da se vrši tretman bez skalpela i bez krvi.