RADIOLOŠKA ONKOLOGIJA

///RADIOLOŠKA ONKOLOGIJA
RADIOLOŠKA ONKOLOGIJA 2017-10-03T18:54:13+00:00

Radioterapia

Moguće je razdvojiti radioterapiju u dve osnovne grupe u zavisnosti od stanja bolesti:

Kurativna radioterapija

Ona se primenjuje u slučajevima kada se bolest može potpuno izlečiti. Može se primeniti samostalno ili zajedno sa hirurškim tretmanom i/ili hemoterapijom.

Palijativna radioterapija

Primanjuje se u slučajevima u kojima je nemoguće potpuno uništiti bolest. Cilj je da se spreči i ublaži patnja i da se poboljša kvalitet života za ljude koji se suočavaju se ozbiljnom i kompleksnom bolešću.

RADIOTERAPIJA (TERAPIJA H-ZRACIMA)

Radioterapija je jedna od najbrže rastućih oblasti u lečenja raka poslednjih nekoliko godina. Uspešni rezultati su dobijeni zahvaljujući savremenim tehnikama koje tretiraju kancerozna tkiva zračenjem putem  uređaja najsavremenije tehnologije.

Šta je radioterapija?

Radioterapija se definiše kao tretman kanceroznih tkiva ili tumora koji nisu maligni zračenjem. Takođe se naziva „zračenje“ ili „terapija H-zracima“. Snopovi zraka koji se koriste u radioterapiji imaju za cilj da zaustave rast kanceroznih ćelija ili da ih potpuno unište. Radioterapija se često primenjuje u okviru tretmana lečenja raka. Kada je pacijentu dijagnostikovan rak kod 60-80 odsto obolelih potrebno je izvršiti minimum jedan tretman radioterapijom.

Kako se određuje koji će se metod primeniti za lečenje?

Postoje mnogi faktori koji utiču na lečenje. Glavni faktori su sledeći: starost pacijenta, njegovo opšte zdravstveno stanje, vrsta, faza i položaj raka. Odluka o tome koji tretman lečenja će se primeniti doneće se posle procene koju zajedno donosi tim lekara iz različitih grana medicine, a svaki pacijent se procenjuje odvojeno.

Kako radioterapije utiče na pacijenta?

Snopovi zraka tokom zračenja koji se koriste u radioterapiji utiču na DNK u tkivu jezgra kanceroznih ćelija. Kada je DNK jezgro u kanceroznoj ćeliji dovoljno oštećeno, ćelije gube sposobnost za deljenje. Rak prestaje da raste i počinje da se smanjuje, jer se mrtve ćelije u kanceroznim tkivima ne regeneriše. Kao rezultat toga, mnoge vrste tumora se uspešno leče. S druge strane, broj normalnih ćelija koje okružuje tretiranu oblast je više miliona puta veći od broja kanceroznih ćelija. Stoga, kako bi se zaštitile zdrave ćelije, ukupna doza zračenja je podeljena na manje doze koje se daju dnevno u određenom vremenskom periodu. Pored toga, lekari daju sve od sebe da zaštite zdravo tkivo i da usmere zračenje samo na obolele oblasti.