MEDICINSKA ONKOLOGIJA

///MEDICINSKA ONKOLOGIJA
MEDICINSKA ONKOLOGIJA 2017-10-03T18:54:13+00:00

Kimioterapia

Šta je medicinska onkologija?

Medicinska onkologija je nauka koja obuhvata ne samo lečenje pacijenata obolelih od raka, već i prevenciju raka, praćenje i rano dijagnostikovanje. Pacijentima se pristupa multidisciplinarnom metodom.

Kako se izvodi tretman?

Lečenje se obavlja pomoću lekova intravenski ili oralno, u zavisnosti od vrste raka. Planiranje lečenja zavisi od vrste ćelija raka, zatim od organa u kome se prvi put pojavila bolest i oblasti na koje se širi. Lečenje se obavlja po principu adjuvantne terapije kako bi se smanjio rizik od ponovnog vraćanja bolesti, kao i po principu neo-adjuvantnog tretmana kako bi najveći deo obolelog tkiva (izrasline) bio dostupan za rad. Takođe, sprovodi se i palijativno lečenje kako bi se obolelima produžio životni vek u kasnijim fazama i povećao kvalitet života. Lečenje se može vršiti pojedinačno ili u kombinaciji sa drugim terapijama.

Koje metode se koriste kod medicinske onkologije?

HEMOTERAPIJA – Kada je reč o tretmanu lekovima, tehnologija se na ovom polju ubrzano razvija i hemoterapija ima za cilj uništavanje kanceroznih ćelija koje se brzo i nekontrolisano razvijaju. U većini slučajeva cilj je da se kancerozne ćelije unište u potpunosti koristeći više vrsta medikamenata putem različitih uređaja.

ТЕРАПИЈА ХОРМОНИМА

Hormonski lekovi se koriste u lečenju tumora koji su osetljivi na hormone, kao što su rak prostate i rak dojke. Hormonalni medikamenti se uglavnom uzimaju oralno.

IMUNOTERAPIJA (TERAPIJA KOJA UTIČE NA IMUNI  SISTEM)

Supstance koje prirodno poboljšavaju imuni sistem organizma se koriste i da identifikuju i ubiju kancerogene ćelije upozoravajući imuni sistem tela.

CILjANO VOĐENA BIOLOŠKA TERAPIJA

Jedno od najvažnijih otkrića u poslednjoj deceniji kada je reč o lečenju raka je razvoj visoko efikasne biološke terapije sa relativno malo nuspojava koja ima zadatak da identifikuje elemente koji su prisutni u kanceroznim ćelijama, a ne nalaze se u zdravim ćelijama. Takav tip ciljane terapije je veoma efikasan i predstavlja dobru opciju za lečenje mnogih vrsta kancera i uspešno se primenjuje posebno kod lečenja raka dojke, creva i bubrega.