HIRURŠKA ONKOLOGIJA

///HIRURŠKA ONKOLOGIJA
HIRURŠKA ONKOLOGIJA 2017-10-03T18:54:13+00:00

onkologji-kirurgjikale

HIRURŠKA ONKOLOGIJA

Hirurgija ima važnu ulogu u dijagnostici i lečenju raka. Operacije moraju obavljati samo hirurzi onkolozi, specijalisti u svojim oblastima.

Primena hirurškog tretmana

Kurativna hirurgija primenjuje se i u okviru hirurške onkologije. Međutim, preduslov za primenu operacija je da je tumor ili obolelo tkivo ograničeno na određeni organ ili limfne čvorove gde se i prvi put pojavio. Kod ovih pacijenata, udaljene metastaze ne bi trebalo da budu prisutne. Tumori mogu biti potpuno uklonjeni pod uslovom da su njihove granice dobro utvrđene. Međutim, postoje slučajevi u kojima tumor ne može biti potpuno uklonjen. U takvim slučajevima može se primeniti debulking operacija kako bi se minimalizovala izraslina. Štaviše, uklanjanje metastaza kojih nema mnogo poboljšava šanse pacijenta oporavkom.

Onkološka hirurgija se takođe može primenjivati i u oblasti palijativnog lečenja. To lečenje za cilj ima olakšavanje simptoma koji proizilaze iz bolesti. Hirurška intervencija se može koristiti i u drugim oblastima kao metoda dijagnostikovanja.

Postoje  četiri osnovne grupe oblasti kada se pribegava hirurškim intervencijama:

Profilaktička hirurgija: hirurško uklanjanje tkiva koje preti da postane maligno. Takođe, uklanjanje crevnih polipa, promena na koži i implantata u dojkama, ako postoji rizik da će masa postati kancerozna.

Biopsija: metod se definiše kao uzorkovanje i patološka evaluacija uzoraka sprovedena tokom hirurške operacije i izvodi se sa nekoliko medicinskih alata. Apsolutna dijagnoza se može zasnovati na osnovu biopsije.

S Faza: metod poznat kao uzimanje uzoraka iz neophodnih oblasti radi utvrđivanja širine prostiranja tumora.

Adjuvantna: zaštitna terapija koja se koristi u fazi kada je postojanje tumora već utvrđeno.