Check-up

//Check-up
Check-up 2017-10-03T18:54:12+00:00

check-up

Smanjite rizik od oboljevanja zahvaljujući Acıbadem personalizovanom check-up programu preventivnih pregleda.

Verovatno mislite da je nepotrebno da idite u bolnicu i posetite svog lekara ili da se podvrgnete testovima dok ste dobro osećate. Međutim, postoje razni rizici po zdravlje sa kojima se svi suočavaju. Faktori koji na to utiču su različiti od vaših navika do porodične predispozicije (npr. članovi porodice boluju od dijabetesa, srčanih bolesti, raka i dr). Preventivni pregled sheck-up može odrediti koje rizike po zdravlje vi nosite. Ovo je mesto gde pregledi igraju vitalnu ulogu u ranom dijagnostikovanju bolesti. Samo nekoliko sati koliko traje ovakav pregled  može vam pružiti sve što treba da znate o vašem zdravlju pa čak i da spreči nastanak ozbiljnih zdravstvenih problema.

Koje su prednosti programa preventivnih pregleda check-up u Acıbadem bolnice?

  • check-up2Mi imamo iskusan tim zdravstvenih stručnjaka koji pomno prate najnovija dostignuća i istraživanja u medicini.
  • Mi smo akreditovani od strane JCI koji je “sinonim za kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.”
  • Rezultati provere se procenjuju licem u lice sa najvećom pažnjom i posvećenošću.
  • Usluge uključene u paket provere mogu se dobiti na različitim lokacijama zahvaljujući integrisanim vezama širom Acıbadem Grupacije
  • Analize, testovi krvi i EKG usluge se obavljaju u posebno određenim check-up oblastima.
  • Međunarodni pacijenti mogu obezbediti prevodioca ako je potrebno.
  • Rezultati provera i testova se digitalno snimaju.
  • Pacijenti uvek nadgledaju zvanični predstavnici tokom procesa.
  • Pacijenti mogu da dobiju rezultate svojih pretraga u svim Acıbadem bolnicama.
  • Postoje privatni VIP saloni locirani u okviru Acıbadem check-up područja u bolnici.