Terapija jednom dozom

//Terapija jednom dozom
Terapija jednom dozom 2017-10-03T18:54:12+00:00

liac

Kod pacijenata sa rakom dojke, zračenje može da se završi sa primenom jedne doze i vrši se pomoću metode intra-operativne radioterapije (IORT). Kada je tumor u dojci uklonjen za vreme operacije, specijalni aplikator koji se nalazi u okviru alatke se postavlja u oblasti sa tumorom. Nakon neophodnih proračuna, visoke doze zračenja se usmeravaju samo na ovu oblast, i štiti se zdravo tkivo.

Kako se tradicionalna radioterapija primenjuje?

U skoro svim slučajevima u kojima je dijagnostikovan rak dojke i tretiran po principu ,,zaštitne hirurgije” (u kojoj je samo deo dojke sa tumorom uklonjen, a ostatak ostaje netaknut), neophodno je primeniti radioterapiju posle operacije.

Poželjno je početi sa radioterapijom posle završene hemoterapije kod pacijenata kod kojih je to neophodno, ili najmanje tri nedelje nakon operacije kod pacijenata koji su tretirani samo hormonskom terapijom

Prednosti terapije jednom dozom

Prednost terapije jednom dozom je ta što se hirurška intervencija i radioterapija obave u istom danu i na taj način se znatno skraćuje ukupan period lečenja i pacijent nije prinuđen da svakodnevno dolazi u bolnicu na radioterapiju.

Ovaj metod se primenjuje u operacionoj sali pomoću bezbednog i prenosivog uređaja koji funkcioniše kao linearni ancelerator proizvodeći samo energiju fotona i elektrona.

Ko je pogodan da primi podsticaj zračenja?

Pacijenti mlađi od 50-60 godina se ne smatraju idealnim kandidatima za primenu tretmana jedne doze. Kod ovih pacijenata, neophodno je primeniti ciljano zračenje u oblasti koja je zahvaćena tumorom pa zatim ponoviti zračenje, ali ovog puta ga primeniti na cele grudi tradicionalnom metodom.