Pikis

Pikis 2017-10-03T18:54:12+00:00

pyxis

Pikis, automatizovani sistem upravljanja lekovima,  dizajniran je da poveća sigurnost pacijenta i efikasnost. On poboljšava i usklađuje saradnju lekara i apotekarskog osoblja. Ovaj sistem elektronski proizvodi lekove sa liste lekova date pacijentima i prikazuje status naloga. Sistem obuhvata: verifikaciju osobe, kontrolu pristupa otiskom prsta, elektronsko praćenje dokumentacije koja štiti fajlove pacijenta protiv neovlašćenog pristupa.

Tradicionalni sistem izdavanja  lekova koji je neefikasan i podložan greškama, povećava rizik i trošak. Međutim, mnoge greške u vezi sa lekovima, kao što su nepotpune informacije, alergija, problemi sa dozama i količinama mogu se sprečiti upotrebom elektronskog sistema za upravljanje lekovima. Dokazano je da automatizacija upotrebe lekova ne samo da pomaže rešavanju problema koji proizilaze iz tradicionalnog sistema propisivanja terapije i izdavanja lekova, već i poboljšava kliničke i operativne rezultate.

Acıbadem je 2006. godine po prvi put uveo i realizovao elektronski sistem lekova.