Pet skener (Pet CT)

//Pet skener (Pet CT)
Pet skener (Pet CT) 2017-10-03T18:54:12+00:00

Cyberknife-technology

Pet skener je jedan od najefikasnijih uređaja za snimanje, koji je na raspolaganju savremenoj medicini. Posebno je efikasan u dijagnostici tumora u onkologiji, određivanju stepena njihove proširenosti, planiranju radioterapije, davanju procena i odgovora kada je reč o zdravstvenom stanju pacijenta. U pojedinim situacijama, kada je reč o tumorima, ovaj uređaj može da pokaže da li je masa benigna ili maligna. PET skener je rezultat kombinacije PET-a (pozitrona emisiona tomografija) koja prikazuje metaboličku funkciju organa i tkiva u ljudskom telu, i CT-a (kompjuterizovana tomografija), koji nam pruža precizne informacije o anatomiji tkiva i organa, pa na taj način dobijamo jedinstveni prikaz čitavog tela. Ova vrsta skenera operativna je i u dijagnostici drugih bolesti, poput,  epilepsije, neuroloških oboljenja, uključujući Alchajmerovu bolest. Takođe, može i da pomogne u utvrđivanju zdravog tkiva u srcu nakon infarkta.