Intraoperativna 3 Tesla magnetna rezonanca

//Intraoperativna 3 Tesla magnetna rezonanca
Intraoperativna 3 Tesla magnetna rezonanca 2017-10-03T18:54:12+00:00

Cyberknife-technology

Intraoperativna 3 Tesla magnetna rezonanca je uređaj napredne tehnologije za snimanje. Može se koristiti za snimanje celog tela i brz skrining tokom operacije na mozgu, i na taj način pomaže hirurgu da ukloni tumor u celosti. Pošto je uređaj moguće koristiti tokom same operacije, hirurzi su u stanju da izvrše procene u sterilnom okruženju kada je to potrebno, bez buđenja pacijenta ili zatvaranja hirurške rane. To znači da hirurg može da ima kompletniju informaciju  o veličini i lokaciji tumora, čak i na mestima koja nisu lako dostupna. Ovim uređajem su rizici poput delimičnog uklanjanja tumora, oštećenja u funkcionalnim oblastima, praktično eliminisani, tako da nema potrebe za daljim operacijama.