Cyberknife (Sajber nož)

//Cyberknife (Sajber nož)
Cyberknife (Sajber nož) 2017-10-03T18:54:12+00:00

cyberknife

Koje su prednosti Sajber noža?

Bezbolan tretman

Sajber nož je bezbolni radiohirurški sistem.

Bez tvrdih okvira

Ima sposobnost da locira pokrete pacijenta tokom tretmana i eliminiše bol i neugodnosti do kojih dolazi prilikom postavljanja krutog metalnog okvira za glavu koji se koristi pri drugim stereotaktičnim tehnikama.

Tretman celog tela

Poseduje jedinstveni dizajn koji omogućava tretiranje tumora na bilo kom mestu u organizmu što donosi potpuno novi pristup u radiohirurgiji. Ovaj vid radioterapije moguće je primeniti na plućima, jetri, bubrezima, kao i za tretiranje promena na mozgu i kičmi.

Lečenje van bolnice

Lečenje primenom ovog sistema značajno smanjuje rizik od komplikacija i dugotrajnih oporavaka koji su ustaljeni kod tradicionalne hirurgije. Sajber nož takođe može obavljati i takozvanu frakcionisanu radiohirurgiju po ,,fazama” kod koje se ukupna doza zračenja deli na dve do pet manjih frakcija koje se primenjuju tokom nekoliko dana. Ovo je naročito značajno kod lečenja tumora velikih dimenzija ili onih koji se nalaze blizu osetljivih oblasti, jer obezbeđuje zaštitu od radijacije tkivu koje se nalazi u okolini tretirane lezije. Po završetku lečenja, većina pacijenata može da se vrati kući i nastavi svoje redovne svakodnevne aktivnosti.