Brahiterapija

//Brahiterapija
Brahiterapija 2016-07-02T19:26:21+00:00

Brahiterapija

Brahiterapija je vid radioterapije kojim se postiže lokalna kontrola bolesti, zahvaljujući velikoj dozi zračenja koja se dostavlja u sam tumor. Kao vid lečenja se može koristiti samostalno ukoliko je situacija pogodna za takav pristup, ili u kombinaciji sa spoljašnjom radioterapijom)

Kod brahiterapije radioaktivni izvori su smešteni u samom tumoru ili njegovoj neposrednoj okolini i zračenje se usmerava na ciljana tkiva sa jedinstvenim metodama, tako da se može kontrolisati ograničenje doze oko izvora.

Tehnike koje se koriste pri primeni zračenja :

  • IGRT: Image Guided Radiation Therapy
  • IMRT: Intensity Modulated Radiation Therapy
  • Conformal Radiotherapy: 3D Conformal Radiotherapy
  • SRT/SRS: Stereotactic Radiotherapy / Stereotactic Radiosurgery