Magnetna rezonanca celog tela

//Magnetna rezonanca celog tela
Magnetna rezonanca celog tela 2017-10-03T18:54:12+00:00

Cyberknife-technology

Magnetna rezonanca celog tela je relativno nova dijagnostička tehnika koja nema negativne efekte. Veoma je efikasna pri snimanju i analiziranju celog tela bolesnika sa rizikom od raka ili sa bilo kojim drugim zdravstvenim problemima i to za samo 30 minuta. Poređenja radi, kod tradicionalne magnetne rezonance skeniranje samo jednog organa trajalo je otprilike isto toliko. Kod magnetne rezonance celog tela, tumori mogu da se dijagnostikuju u ranoj fazi, čak pre nego što se simptomi jave, kada je šansa uspešnog lečenja najviša.  Magnetna rezonanca celog tela je napredna dijagnostička metoda koja se može korisiti kao deo skrining programa prilikom sistematskih pregleda sa ciljem ranog otkrivanja bolesti. Dakle, siguran je za svaku starosnu grupu i može se ponoviti ako je potrebno.