Joint Commission International (JCI) Accreditation

//Joint Commission International (JCI) Accreditation
Joint Commission International (JCI) Accreditation 2017-10-03T18:54:11+00:00

jciUjedinjena međunarodna komisija (Joint Commission International (JCI) Accreditation) je međunarodno prihvaćeni model evaluacije koji je dobio najveća priznanja. Izvršava nezavisne procene revizije kako bi utvrdio da li zdravstvene organizacije ispunjavaju standardne zahteve koji su uvedeni da bi se povećao kvalitet njihovog rada. Do sada je akreditovano više od 800 zdravstvenih ustanova u 68 zemalja. JCI standardi obrađuju teme kao što su sigurnost pacijenata, pristup brizi i kontinuitet nege, prava pacijenata i njihovih rođaka, evaluacija i briga o pacijentima, anestezija i hirurška nega, upotreba lekova, obuka pacijenata i njihovih rođaka po standardima usmerenim na pacijente. Ova zdravstvena institucija se bavi i poboljšanjem kvaliteta i sigurnosti pacijenata, prevencijom i kontrolom infekcija, upravljanjem, rukovođenjem i usmeravanjem, upravljanjem objektima i sigurnošću, kvalifikacijom i obukom zaposlenih i upravljanjem informacijama u skladu sa standardima upravljanja. ACIBADEM Adana bolnica, jedna od bolnica ACIBADEM zdravstvene grupe, dobila je 25. septembra 2010. godine akreditaciju Ujedinjene međunarodne komisije (JCI), dok je bolnica ACIBADEM Maslak akreditovana 2. decembra 2010. godine.