2017-10-03T18:54:14+00:00

O ACIBADEM bolnici

Acıbadem je najpriznatiji privatni zdravstveni sistem u Turskoj od 1991. Pružamo sveobuhvatne usluge dijagnostike i lečenja zahvaljujući najboljim lekarima, korišćenjem najsavremenije medicinske tehnologije i infrastrukture, akreditovane od strane JCI  standarda.

E Tretiranje raka

Milioni ljudi širom sveta i oko 150.000 njih u Turskoj oboli od raka svake godine. Kod sve većeg broja ljudi rak se dijagnostikuje putem savremenih medicinskih metoda i uz korišćenje medicinske opreme visoke tehnologije. Rak je jedna od najvažnijih bolesti današnjice i broj obolelih od raka se konstantno povećava.

Pet skener (Pet CT)

Pet skener je jedan od najefikasnijih uređaja za snimanje današnjice. Posebno je efikasan u dijagnostici tumora u onkologiji, određivanju stepena proširenosti tumora, planiranju radioterapije, davanju procena i odgovora pacijenta na lečenje, a ponekad može da utvrdi da li je masa benigna ili maligna.

cyberknife-homeSajber Nož (Cyberknife)

CyberKnife je poznat kao prvi i jedini svetski poznat robotski radio hirurški sistem koji se koristi za lečenje svih vrsta raka po celom telu. On je veoma osetljiv i precizan, na milimetrskom nivou. Sa ovim sistemom, kancerozne regije u mozgu ili u telu mogu se tretirati visokim dozama zračenja. Štaviše, zdravo tkivo je maksimalno zaštićeno protiv neželjenih efekata zračenja.