Kako transplantacijom matičnih ćelija “popraviti” srce

//Kako transplantacijom matičnih ćelija “popraviti” srce

Kako transplantacijom matičnih ćelija “popraviti” srce

kokhucre_619x200

Transplantaciju matičnih ćelija uzetih od tkiva samog pacijenta stručnjaci danas primenjuju kako bi povratili izgubljene funkcije srčanog mišića. Ovaj postupak povećava kvalitet života i životni vek pacijenta.

2-9Srce je vrsta pumpe u organizmu koja snabdeva sva tkiva kiseonikom i krvlju, koja sadrži sve hranljive materije za njih neophodne. Jak mišićni sloj koji se naziva miokard igra najvažniju ulogu u ovoj funkciji srca. Onog momenta kada miokard nije više u mogućnosti da vrši ovaj zadatak, javlja se srčana insuficijencija.

Lečenje ovog stanja, koje je jedno od glavnih uzročnika srčanih napada kod odraslih i miokarditisa kod dece, može zahtevati transplantaciju srca kada sve poznate metode koje stručnjaci primenjuju nisu dovoljne.

U ovakvim slučajevima oštećenja miokarda su nepovratna i što zahteva da izumrle ćeije budu zamenjene sa ne-kontraktilnim vezivnim tkivom što remeti srčanu funkciju. Prema rečima prof. Endera Odemisa, pedijatrijskog kardiologa Univerzitetske Adžibadem Atakent bolnice, metod zamene disfukcionalnog organa sa potpuno zdravim je na prvi pogled sasvim razumna odluka. To, međutim, podrazumeva i mnoge probleme, pre svega počev od pronalaženja odgovarajućeg donora do zabrinutosti da li će telo primaoca odbiti presađeno srce.

1-13“U cilju reševanja ovih problema, naučnici pokašavaju da “proizvedu” kopiju srca pacijenta ili, u najmanju ruku, zdrave ćelije miokarda koje je moguće izmestiti na mesto izumrlih. Aplikacija obuhvata različite metode, poput, transplantacije matičnih ćelija uzetih iz tela samog pacijenta u njegovo srce ili unutar srčane vene kako bi se srce “popravilo”. Transplantacija matičnih ćelija je naročito poželjna u slučajevima gde su srčane funkcije postale poremećene i dovele do proširenja srca i insuficijencije i gde je ovaj metod jedina opcija, kao i baj pas operacija posle infarkta koji je uslovio značajan gubitak funkcija ovog organa”, istakao je Odemis.

Kada se srce tretira na ovaj način u ranim fazama bolesti, matične ćelije smanjuju ćelijsku smrt i podstiču njihovu reprodukciju, kao i razvoj novih krvnih sudova. One, takođe, smanjuju i zapaljenje oštećenog tkiva i sprečavaju razvoj neželjenog vezivnog tkiva u srcu. Osim toga, istraživanja pokazuju da se matične ćelije mogu transformisati u bilo koji tip ćelije u telu, što znači i u ćelije miokarda.

Iako je transplantacija srca održiv i ispravan način, medicina je tragala za alternativom zbog rizika i dugih perioda oporavka.

“Transplantacija matičnih ćelija kod kardiovaskularnih oštećenja, u raznim fazama povećava stopu oporavka i to pod uslovom da eliminiše poremećaj. Stopa komplikacija je, takođe, niska i ova vrsta transplantacije može pomoći pacijentu da se trajno oporavi. Na primer, pacijent koji je imao srčani udar zbog začepljenja koronarnih arterija i podvrgnut je baj pasu, oslobađa se mogućnosti blokade arterija, ali njegovo srce gubi neke od svojih funkcija. Kada on počne da prima terapiju matičnim ćelijama, dugotrajni efekat celog tretmana na srčanu funkciju je mnogo jači”, kaže Odemis.

2017-10-04T15:02:44+00:00